วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

พระเดชพระคุณหลวงปู่ห้วย (เทพเจ้าแห่งลุ่มน้ำห้วยทับทัน)หลวงปู่ของชาวห้วยทับทันไม่มีความคิดเห็น: