วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ผจก.บกพอกไลท์แอนซาวด์

นายหงษ์ทอง มารัมย์ 
เกิด ๘ เดือนมกราคม ๒๕๓๔

การศึกษา
ป.๖ โรงเรียนบ้านอีสร้อย
ม.๓ โรงเรียนสระกำแพงใหญ่
ม.๖ โรงเรียนวัดประชานิมิตโสภิตธรรมภาณ
ป.ตรี มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย

เริ่มตั้งกิจการวันที่๘มกราคม๒๕๕๓ โดยเริ่มต้นกิจการโดยการเปิดเครื่องเสียงขนาดกลางตามพิธีต่างๆ ต่อมาได้พัฒนามาจนถึงการผลิตลำโพงกลางแจ้งส่งทั่วประเทศ

ไม่มีความคิดเห็น: