วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

รู้จักคิดไม่ถูกหลอกแน่


บัณฑิตทั้งหลายควรพิจารณา
กาลามสูตร 10 ประการ
1.อย่าเชื่อโดยการฟังตามๆ กันมา
2.อย่าเชื่อโดยการเชื่อสืบๆ กันมา
3.อย่าเชื่อโดยเขาเล่าว่า
4.อย่าเชื่อโดยอ้างตำรา
5.อย่าเชื่อโดยนึกเอาเอง
6.อย่าเชื่อโดยคาดคะเนเอา
7.อย่าเชื่อโดยนึกตามเอาอาการของเรื่องนั้นๆ
8.อย่าเชื่อโดยเห็นว่าตรงกับความเห็นของตน
9.อย่าเชื่อโดยเห็นว่าควรเชื่อได้
10.อย่าเชื่อโดยเห็นว่าผู้พูดเป็นสมณะ หรือเป็นครูของตน
สาเหตุที่คนในสังคมถูกหลอกลวงก็เพราะไม่รู้จักคิดหย่างแยบคายแล้วจึงเชื่อ

ไม่มีความคิดเห็น: