วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ประกาศข่าว หลวงปู่ห้วย


วันคล้ายวันเกิด วันที่ ๘ สิงหาคมของทุกๆปี
พระราชญาณโสภณเป็นพระเถระรูปหนึ่งของ จ.ศรีสะเกษ ที่มีวัตรปฏิบัติเคร่งครัดในพระธรรมวินัย ในสายของหลวงปู่ศรี (พระญาณวิเศษ) วัดหลวงสุมังคลาราม และในสายของหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต พระครูวิจารย์สมถกิจ (จรัส เขมจารี) เกิดเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๐ ทั้งนี้พุทธศาสนิกชนทั้งใน จ.ศรีสะเกษและจังหวัดใกล้เคียงที่มากราบไหว้ สักการะ จึงนิยมเรียกนามเจ้าคุณติดปากว่า หลวงพ่อห้วยจนบัดนี้

ไม่มีความคิดเห็น: